Home/Om oss/Partners

Per Högberg

Per Högberg, Grundare & Senior Partner

“Att skapa förutsättningar för effektiv prissättning kan göra stor skillnad för ett företags framtidsutsikter. Vi hjälper våra kunder att lyckas med sin prissättning för att därigenom förbättra både lönsamhet och marknadsposition.”

Tel: +46 733 94 84 10

E-post: per.hogberg@pricegain.com

 

Per är expert på att realisera kreativa lösningar för nya prisstrategier. Han arbetar med företagsledningar hos flera av PriceGains kunder för att tillsammans med dem skapa nya och effektiva prismodeller och genom dessa realisera mätbara förbättringar i företagens prissättning.

Per är en flitigt använd och uppskattad föreläsare till företagsledningar, koncerner, ägarbolag och deras innehav, men även högskolor såsom LiTH och IFL och i olika branschforum. Före bildandet av PriceGain 2003 var Per globalt ansvarig för affärsutvecklingen av e-business på Nokia där han rapporterade direkt till koncernledningen. Han har också arbetat 10 år på Hewlett-Packard där han, förutom applikationsingenjör och ett antal försäljnings- och marknadschefsuppdrag, ansvarade för HP:s e-businessverksamheter i Europa, Mellanöstern och Afrika.  Per har arbetat internationellt med placering i Stockholm, Helsingfors, Geneve, London och San Fransisco.

Per har en Master of Science-examen i Industrial Engineering and Management från Linköpings universitet. Han slutförde sitt examensarbete på HP:s huvudkontor i Palo Alto, i Kaliforniern.


Anders Bley

Anders Bley, Senior Partner

“Bra prissättning handlar om att förstå värdekedjan. Det är helt avgörande att du verkligen förstår varje processteg, hela vägen från produktion till köp och kunduppföljning. Du måste angripa prisproblematiken utifrån-in genom alla steg i processen och sätta priser utifrån ett kundperspektiv.”

Tel: +46 708 804 520

E-post: anders.bley@pricegain.com

 

Anders har lång och omfattande erfarenhet av arbete i ledande positioner och är expert på att skapa engagemang och drivkraft i prisprojekt genom att sätta upp tydliga mål och mätpunkter. Hans djupa kunskap om affärslogik och kanalförsäljning samt internationella erfarenheter inom utveckling av nya priskoncept bidrar till hög kreativitet och effektivitet i all typ av förbättringsarbete och införande av nya prisstrategier.

Anders startade sin karriär på Hewlett-Packards finansavdelning och hade ett antal ledande befattningar under de år som han arbetade på HP. Han var bland annat kommunikationschef, chef för HP´s kanalutveckling och försäljnings- och marknadsdirektör för HP:s persondatorer och kringutrustning.

Efter HP rekryterades Anders till vd för Toshibas digitala mediaverksamhet i Norden. Han ledde företaget mycket framgångsrikt mot en fyrdubbling av omsättningen och vinsten. Innan han lämnade uppdraget hade Toshiba placerat sig på en delad förstaplats på marknaden för bärbara datorer med en försäljning på drygt 1,5 miljarder. Anders blev därefter vice vd- och vice koncernchef på Scribona som var Nordens ledande IT-distributör med över 1400 anställda. På Scribona ansvarade Anders bland annat för koncernens strategi- och affärsutveckling samt marknad- och IR kommunikation.

Anders har studerat ekonomi vid Stockholms universitet och är medförfattare till boken Swedish Corporate Establishments in Southeast Asia, publicerad av Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Han har även studerat vid Insead Business School, i Paris, och haft flera uppdrag som styrelseordförande i olika bolagsstyrelser.


Göran Skugge

Göran Skugge, Senior Partner

“Det är viktigare än någonsin att frigöra dolda vinster genom smartare prissättning. Det ger företag möjlighet att återinvestera, skapa utrymme för tillväxt och utveckla sin kompetens och konkurrenskraft.”

Tel: +46 702 808 477

E-post: goran.skugge@pricegain.com

 

Under sina dryga 20 år som managementkonsult har Göran lett framgångsrika prisprojekt i en mängd olika branscher som t.ex. media, flygindustrin, tåg- och tillverkningssektorn samt detaljhandeln. Hans expertis omfattar alla aspekter av prissättning, från förändringsledning till införande av intäktssystem och skapande av innovativa prisstrategier.

Före PriceGain arbetade Göran som Director of Solutions på Talus Solutions i Mountain View, Kalifornien och London, England. I den rollen ansvarade han bl.a. för implementeringar av Revenue Management System för flera internationella flygbolag. Göran har också arbetade han som Europachef på Veritec Solutions. Där ansvarade han för genomförandet av konsultprojekt mot europeiska företag där hans kundfokus och starka engagemang resulterade i signifikanta lönsamhetsförbättringar.

Göran är Teknologie Doktor och Civilingenjör inom elektroteknik på KTH i Stockholm. Han har även en Master of Science examen från Stanford University i Engineering Economic Systems.

 


PriceGain har analytiker samt annan kompetens och resurser tillgängliga för prisprojekt runt om i Europa, England och USA. Nedan ser du våra representanter i USA samt Finland och Baltikum:


PriceGain USA

Hugh Heinsohn, prisstrateg

Tel: + 1 888 524 7144

E-post: hugh.heinsohn@pricegain.com

 

Hugh Heinsohn är en oberoende konsult med lång erfarenhet från mjukvaruindustrin. Han har bland annat arbetat fem år som marknadschef på datavisualiseringsföretaget Panopticon Software. Hugh har även arbetat sex år som vd för den amerikanska verksamheten på Emmy Award-prisade Digital Vision, vars produkter inkluderar bildhanteringsprogram som används vid film- och tv-produktioner. Han har också varit vd för affärssystemsleverantören Xytech Systems Corporation, vars lösningar används av kunder som Boeing, Ford, Time-Warner, Georgia-Pacific, JC Penney och Sony.
Hugh har en kandidatexamen inom samhällsvetenskap från Indiana University.